Xena SW, spol. s r.o.

Rating a informácie o Xena SW, spol. s r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Xena SW, spol. s r.o. 36390 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 12765. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 98.5275% spoločností je horších ako Xena SW, spol. s r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Xena SW, spol. s r.o." href="http://xena-sw.sk-rating.com/">
   <img src="http://xena-sw.sk-rating.com/xena-sw.png" width="150" height="25" alt="Rating Xena SW, spol. s r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Xena SW, spol. s r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia